Bojanje stakla.
Slider

BOJANJE STAKLA

KERAMIČKE BOJE

Staklo je moguće bojati sa keramičkim bojama koje se zapeku na visokim temperaturama. Ovisno o aplikacijama boje se mogu nanositi u prahu, različitim granulatima, kistom ili miješati sa različitim medijima pri čemu se dobivaju različiti efekti. Pri tome je moguće koristiti boje koje su transparentne ili opalescentne za dobivanje željenih efekata.

Kako bi se postigla kvaliteta slike, obojano staklo prolazi kroz visoku termičku obradu koja će sjediniti boje i samu bazu. Nakon završene termičke obrade stakla, moguće je ponavljanje procesa i dorađivanje stakla sa novim slojem keramičkih boja time pojačavajući kvalitetu izraza i podižući vrijednost jednostrukog stakla. Kombinirajući tipove stakla i boje dobivamo savršenu tehniku za precizno izražavanje umjetnika I majstora stakla.