Laminiranje stakla.
Slider

Laminiranje stakla

Uz pomoć folije ili tekuće laminiranje

Laminiranje je termička obrada stakla koja pomoću vinilskih folija spaja dva ili više slojeva stakla u jednu cjelinu. Stakla ili folije mogu prije toga biti oslikane, gravirane, pjeskarene itd. Između stakla se također mogu postaviti kolaži od različitih materijala sa crtežom. Također je moguće laminirati manje komade stakla na veću površinu putem tekućeg laminata. Daljnjim kombiniranjem sa ostalim tehnikama dobivaju se izvanredni rezultati.
Tehnika obrade laminiranjem stakla, osim postizanja sigurnosnog standarda, omogućuje i vrlo zapažena kreativna rješenja u dekorativnom staklu. Laminirano staklo označuje dva ili više slojeva stakla spojena pomoću vinilskih folija koja osiguravaju čvrstu i stabilnu konstrukciju stakla koje se koristi pri izradi fasada, fasadnih prozora, ograda i tome slična rješenja. Tehnika laminiranja osigurava kreativnost u izvedbi umjetničkih radova zbog slojevitosti folija koje će osigurati da se dekoracija i slika nađu zaštićene između stakala i time osigura kvaliteta i primjenjivost u arhitekturi. U fazi termičke obrade stakla prilikom laminiranja moguće je oslikati i same folije koje se koriste za spajanje stakla. Laminirati možemo i razne prirodne materijale poput textila, kolaža ili ornamenata. Tehnički je moguće skoro sve debljine stakla laminirati, te izvesti i laminiranja do veličine 3200 x 2100 mm u dekorativnoj formi te i veće formate u strukturalnoj formi. Prednost ove tehnike je trajnost i kvaliteta kao i laka primjenjivost laminiranog stakla u arhitekturi, postizanje sigurnosnih standarda, vanjski slojevi stakla mogu ostati glatki a dekoracija se nalazi između stakala, te višestruka mogućnost kombiniranja stakala i tehnika obrade. Dodatno tehnički superiorna tehnika tekućeg smolastog laminiranja omogućuje korištenje strukturalnih i art stakala sa segmentnim spajanjem na bazno sigurnosno staklo i time u potpunosti osloboditi kreativnost izražaja umjetnika i majstora.